Formulár na odstúpenie od zmluvy

Úvod Formulár na odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:

ŠEBESTIAN ,spol. s r.o., 95142 Zbehy 561

ICO: 34113801, IC DPH: SK2020407114, Reg. Okresný súd Nitra, vl.č. 934/N

mail. adresa : sebestian@sebestian.sk

tel :0903 603626

 

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

 

 

 

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru :

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa :

 

 

 

Adresa spotrebiteľa :

 

 

 

Podpis spotrebiteľa: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

 

 

Vyberám si nasledujúcu možnosť na vrátenie peňazí : /doplňte údaj do Vami vybratého spôsobu vrátenia/

 

 

Vrátenie peňazí prosím na číslo účtu:

IBAN :

 

 

 

Vrátenie peňazí prosím na adresu poštovou poukážkou:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Copyright 2016 - 2023 © sebestian.sk : agrofolie.sk