Ochrana osobných údajov

Úvod Informácie Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 
Súkromie svojich zákazníkov plne rešpektujeme , no pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje chránené Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122 / 2013 Z.z.

Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákaz-níkom. Ak si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, alebo uveďte v poznámke do objednávky, že žiadate ich vymazanie hneď po vybavení predmetnej objednávky. Údaje, ktoré pre vybavenie Vašej objednávky potrebujeme sú: Vaše meno a priezvisko, adresa - pre doručenie tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom tak medzi potrebné údaje patrí: obchodné meno, adresa sídla, PSČ, IČ DPH, DIČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.
Prevádzkovateľ tohto obchodu prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri vytváraní objednávky , nakladá v zmysle Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Z uvedeného zákona pre nás vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie potrebných údajov prepravcovi, za účelom doručenia zásielky. Pre dodanie tovaru je nevyhnútné poskyrtnúť údaje zmluvnej kurierskej službe S.P.S Nitra, TopTrans Nitra a Geis Nitra alebo Slovenskej pošte.Súhlas vyjadruje kupujúci zreteľným spôsobom, napr. odpovedným mailom.


Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ tohto internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnostného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Kupujúci pri registrácii do internetového obchodu www.sebestian.sk alebo pri zaslaní  objednávky vyjadrí zreteľne svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov pri dodržaní Zákona o ochrane osobných údajov - v databáze prevádzkovateľa až do doby nevyhnutnej na uloženie údajov, alebo do doby vyjadrenia nesúhlasu zákazníka s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email sebestian@sebestian.sk, písomne na adresu sídla, prípadne telefonicky.

 

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.
Informačný systém pod názvom : ŠEBESTIAN ZBEHY

Ochrana osobných údajov O nákupe, cena dopravy Kontakt
Copyright 2016 - 2018 © sebestian.sk : agrofolie.sk