Ochrana osobných údajov

Úvod InformácieOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 
Súkromie svojich zákazníkov plne rešpektujeme , no pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje chránené Zákonmi o ochrane osobných údajov : NARIADENIE A ZÁKON č. 18/2018 Z. z. GDPR (The General Data Protection Regulation) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 zameriavajúce sa na pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Konkrétne pri vybavení Vašej objednávky k Vašej spokojnosti  je nevyhnutné poskytnúť tieto údaje :

Vaše meno a priezvisko,prípadne titul,  adresa - fakturačná a pre doručenie tovaru, PSČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.

Tieto údaje budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Ak si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze,  uveďte v poznámke do objednávky, že žiadate ich vymazanie hneď po vybavení predmetnej objednávky. Vaše údaje nepoužívame na marketingové účely.Prevádzkovateľ tohto obchodu prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri vytváraní objednávky , nakladá v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady ,zaväzuje sa vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov.

Z uvedeného pre nás vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie potrebných údajov prepravcovi, za účelom doručenia zásielky. Pre dodanie tovaru je nevyhnutné poskytnúť údaje zmluvnej kurierskej službe S.P.S Nitra, Súhlas  so spracovaním osobných údajov vyjadruje kupujúci zreteľným a preukázateľným spôsobom  spôsobom, napr. odpovedným mailom.


Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.


Kupujúci pri registrácii do internetového obchodu www.sebestian.sk alebo pri zaslaní  objednávky vyjadrí zreteľne svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pri dodržaní Zákonov o ochrane osobných údajov - v databáze prevádzkovateľa až do doby nevyhnutnej na uloženie údajov, alebo do doby vyjadrenia nesúhlasu zákazníka s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho  alebo na email sebestian@sebestian.sk, písomne , prípadne telefonicky.


Prevádzkovateľ  tohto obchodu udáva  dotknutej osobe nasledovné informácie:


Spracovavateľom osobných údajov je :

ŠEBESTIAN, spol. s r.o.

95142 Zbehy 561

IČO : 34113801

DIČ: 2020407114

IČ DPH :  SK 2020407114

reg. Okresný súd Nitra ,oddiel s.r.o., vložka č.934/N

kontakt.tel.  0903 603626 , zodpovedná osoba Vlasta Mravíková, konateľTretia osoba - zmluvná kurierska služba :

Slovak Parcel Service s.r.o.

Senecká cesta  1

900 28 Ivanka pri Dunaji

ICO : 31329217

tel : 02 - 16 877

bratislava@sps-sro.sk

 

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom tak medzi potrebné údaje k vybaveniu objednávky  patrí: obchodné meno, adresa sídla, PSČ, IČ DPH, DIČ, číslo telefónu a e-mailová adresa.


Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.
Informačný systém pod názvom : ŠEBESTIAN ZBEHY

Úrad pre ochranu osobných údajov:

 

Hraničná 12

 

820 07 Bratislava 27

 

Slovenská republika

 

 

 

Sekretariát úradu:

 

+421 /2/ 3231 3214

 

E-mail:

 

statny.dozor@pdp.gov.sk


Ochrana osobných údajov

Copyright 2016 - 2024 © sebestian.sk : agrofolie.sk