Služby

Úvod Služby

Prekladateľské, tlmočnícke a administratívne služby

Administrativne, kancelárske , prekladateľské a tlmočnícke služby.


Bežná obchodná komunikácia, spracovanie obchodných ponúk, objednávok,reklamácií, písomná a ústna komunikácia s obchodným partnerom…. atď

– v nemeckom jazyku s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

 

(nemecký jazyk, anglický jazyk)

 

Aj operatívna pomoc v konkrétnych situáciách – napr. vybavenie telefonátov, korešpodencia, tlmočenie….

Copyright 2016 - 2017 © sebestian.sk : agrofolie.sk